VIP BENEFIT CARD

vicard

KORISNICIMA VIP BENEFIT KARTICE ODOBRAVAMO I DO 50% POPUSTA NA TURISTIČKE USLUGE.

DETALJNE INFORMACIJE O AKTUELNIM PONUDAMA POTRAŽITE PUTEM TELEFONA
+381 11 3573878 ILI PUTEM MEJLA vacation@satelit-travel.rs  

POGLEDAJTE PRIMER BROŠURE ZA 2015.GODINU ZA VIP BENEFIT CARD

PRAVILA I USLOVI IZDAVANJA I KORIŠĆENJA

„VIP BENEFIT CARD“

Član 1.

Korisnik kartice (u daljem tekstu: Korisnik kartice) može da postane svaka punoletna osoba, bračni par, vanbračni par ili pravni subjekt koji isplati kupoprodajnu cenu kartice, ili je dobije na poklon od Izdavaoca kartice.

Član 2.

„VIP BENEFIT“ kartica izdaje se Korisniku kartice na period od 5 (pet) godina, od momenta izdavanja, a u tom periodu važenja može se koristiti neograničen broj puta. U ovom periodu Korisnik kartice je saglasan da prima promotivne materijale, i informacije o turističkoj ponudi Izdavaoca kartice, putem pošte, e-mail-a, SMS-a, usmeno, itd.

Član 3.

Nosilac „VIP BENEFIT“ kartice je potpisnik Ugovora o kupoprodaji „VIP BENEFIT“ kartice, i mogu je koristiti samo lica iz ovog Ugovora, i članovi njihove uže porodice. U izuzetnim situacijama Izdavalac kartice može odobriti i korišćenje kartice nekim drugim licima, koja nisu članovi uže porodice Korisnika kartice, a na molbu Korisnika kartice, i uz odobrenje Izdavaoca kartice.

Član 4.

Korisnik kartice dužan je pismeno prijaviti Izdavaocu kartice, svaku promenu u svojim ličnim podacima (ime i prezime, adresa, telefon, e-mail... itd), a koja se dogodi u periodu važenja „VIP BENEFIT“ kartice.

Član 5.

U slučaju gubitka ili kradje kartice, Korisnik kartice u obavezi je da nestanak kartice prijavi Izdavaocu kartice, koji će Korisniku kartice obezbediti novu karticu. Za novu karticu Korisniku kartice biće zaračunati troškovi izrade i dostave kartice. Ukoliko Korisnik kartice, nakon prijave o nestanku, naknadno pronadje karticu, dužan je o tome obavestiti Izdavaoca kartice.

Član 6.

Karticu „VIP BENEFIT“ kartice nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja, obzirom da kartica nije platna kartica.

Član 7.

Sve reklamacije na kvalitet pruženih usluga, Korisnik kartice može uložiti neposrednom pružaocu usluga bilo koje vrste. Izdavalac kartice ne snosi odgovornost za turističke usluge u kojima nije organizator u duhu naših pozitivno pravnih propisa.

Član 8.

Svaka kartica sadrži serijski broj, i strogo se zabranjuje njeno umnožavanje, ili bilo kakva vrsta zloupotrebe, i korišćenja koje nije u skladu sa Pravilnikom o izdavanju i korišćenju „VIP BENEFIT“ kartice.

Član 9.

Izdavalac kartice zadržava jednostrano pravo izmene ovih pravila i uslova izdavanja i korišćenja kartice o čemu će na odgovarajući način obavestiti korisnika kartice, bez obaveze da korisniku kartice obrazloži svoju odluku.

Član 10.

Korisnik kartice može u svakom trenutku da otkaže korišćenje kartice pisanom izjavom i vraćanjem presečene kartice Izdavaocu kartice, ali ne može zahtevati povraćaj sredstava uplaćenih Izdavaocu kartice, na ime kupoprodajne cene kartice.

Član 11.

Korisnik kartice sa „VIP BENEFIT“ karticom može ostvariti različite vrste popusta na turističku ponudu u turističkim agencijama Izdavaoca kartice.

Ovi popusti su različiti i zavise od vrste usluge, od vremena putovanja, od broja osoba koje putuju, od destinacije, od neposrednog pružaoca turističkih usluga bilo koje vrste, i od ugovora koje Izdavalac kartice ima sa njima.

Član 12.

Informaciju o tačnoj visini popusta Korisnik kartice dobiće na licu mesta, u turističkoj agenciji Izdavaoca kartice, a prilikom zahteva za rezervaciju odredjene turističke usluge.

Član 13.

Tokom akcijskih sniženja cena iz turističke ponude Izdavaoca kartice (sajamski popusti, sezonski popusti, first minute, last minute, i druge akcijske ponude) Korisnik kartice takodje može koristiti „VIP BENEFIT“ karticu i sa njom ostvariti dodatni popust.

KONTAKT

KLUB SATELIT TURISTIČKA AGENCIJA

KLUB SATELIT D.O.O. ZLATIBOR - OGRANAK BEOGRAD

Turistička agencija
Milentija Popovića 5, hotel Hyatt
11070 Beograd, Novi Beograd

Radno vreme:
09-17h radnim danima

Tel: (+381) 11 357 38 78
Fax : (+381) 11 357 38 28
Mob: (+381) 63 314 025

E-mail: vacation@satelit-travel.rs
www.satelit.-travel.rs 

logo

KLUB SATELIT - TURISTIČKA AGENCIJA sa preko 15 godina tradicije i iskustva. Do sada smo naše putnike vodili u preko 200 zemalja na planeti!

KAKO DO NAS