VIP BENEFIT CARD

vicard

KORISNICIMA VIP BENEFIT KARTICE ODOBRAVAMO I DO 50% POPUSTA NA TURISTIČKE USLUGE.

DETALJNE INFORMACIJE O AKTUELNIM PONUDAMA POTRAŽITE PUTEM TELEFONA
+381 11 3573878 ILI PUTEM MEJLA kosutnjak@satelit-travel.rs.

POGLEDAJTE PRIMER BROŠURE ZA 2015.GODINU ZA VIP BENEFIT CARD

PRAVILA I USLOVI IZDAVANJA I KORIŠĆENJA

„VIP BENEFIT CARD“

Član 1.

Privredno društvo „SATELIT TRAVEL GROUP“ d.o.o. Zlatibor (matični broj: 20839104, PIB: 107624874) izdaje karticu „VIP BENEFIT“ koja ostaje u njegovom vlasništvu (u daljem tekstu Izdavalac kartice). Korisnik kartice (u daljem tekstu: Korisnik kartice) može da postane svaka punoletna osoba, bračni par, vanbračni par ili pravni subjekt koji isplati kupoprodajnu cenu kartice, ili je dobije na poklon od Izdavaoca kartice.

Član 2.

„VIP BENEFIT“ kartica izdaje se Korisniku kartice na period od 5 (pet) godina, od momenta izdavanja, a u tom periodu važenja može se koristiti neograničen broj puta. U ovom periodu Korisnik kartice je saglasan da prima promotivne materijale, i informacije o turističkoj ponudi Izdavaoca kartice, putem pošte, e-mail-a, SMS-a, usmeno, itd.

Član 3.

Nosilac „VIP BENEFIT“ kartice je potpisnik Ugovora o kupoprodaji „VIP BENEFIT“ kartice, i mogu je koristiti samo lica iz ovog Ugovora, i članovi njihove uže porodice. U izuzetnim situacijama Izdavalac kartice može odobriti i korišćenje kartice nekim drugim licima, koja nisu članovi uže porodice Korisnika kartice, a na molbu Korisnika kartice, i uz odobrenje Izdavaoca kartice.

Član 4.

Korisnik kartice dužan je pismeno prijaviti Izdavaocu kartice, svaku promenu u svojim ličnim podacima (ime i prezime, adresa, telefon, e-mail... itd), a koja se dogodi u periodu važenja „VIP BENEFIT“ kartice.

Član 5.

U slučaju gubitka ili kradje kartice, Korisnik kartice u obavezi je da nestanak kartice prijavi Izdavaocu kartice, koji će Korisniku kartice obezbediti novu karticu. Za novu karticu Korisniku kartice biće zaračunati troškovi izrade i dostave kartice. Ukoliko Korisnik kartice, nakon prijave o nestanku, naknadno pronadje karticu, dužan je o tome obavestiti Izdavaoca kartice.

Član 6.

Karticu „VIP BENEFIT“ kartice nije moguće koristiti kao sredstvo plaćanja, obzirom da kartica nije platna kartica.

Član 7.

Sve reklamacije na kvalitet pruženih usluga, Korisnik kartice može uložiti neposrednom pružaocu usluga bilo koje vrste. Izdavalac kartice ne snosi odgovornost za turističke usluge u kojima nije organizator u duhu naših pozitivno pravnih propisa.

Član 8.

Svaka kartica sadrži serijski broj, i strogo se zabranjuje njeno umnožavanje, ili bilo kakva vrsta zloupotrebe, i korišćenja koje nije u skladu sa Pravilnikom o izdavanju i korišćenju „VIP BENEFIT“ kartice.

Član 9.

Izdavalac kartice zadržava jednostrano pravo izmene ovih pravila i uslova izdavanja i korišćenja kartice o čemu će na odgovarajući način obavestiti korisnika kartice, bez obaveze da korisniku kartice obrazloži svoju odluku.

Član 10.

Korisnik kartice može u svakom trenutku da otkaže korišćenje kartice pisanom izjavom i vraćanjem presečene kartice Izdavaocu kartice, ali ne može zahtevati povraćaj sredstava uplaćenih Izdavaocu kartice, na ime kupoprodajne cene kartice.

Član 11.

Korisnik kartice sa „VIP BENEFIT“ karticom može ostvariti različite vrste popusta na turističku ponudu u turističkim agencijama Izdavaoca kartice.

Ovi popusti su različiti i zavise od vrste usluge, od vremena putovanja, od broja osoba koje putuju, od destinacije, od neposrednog pružaoca turističkih usluga bilo koje vrste, i od ugovora koje Izdavalac kartice ima sa njima.

Član 12.

Informaciju o tačnoj visini popusta Korisnik kartice dobiće na licu mesta, u turističkoj agenciji Izdavaoca kartice, a prilikom zahteva za rezervaciju odredjene turističke usluge.

Član 13.

Tokom akcijskih sniženja cena iz turističke ponude Izdavaoca kartice (sajamski popusti, sezonski popusti, first minute, last minute, i druge akcijske ponude) Korisnik kartice takodje može koristiti „VIP BENEFIT“ karticu i sa njom ostvariti dodatni popust.

Član 14.

Najčešći popusti za Korisnika kartice iznose:

Popusti za „Club Satelit“, Zlatibor:

20% na hranu;
15% na smeštaj - vikendom u sezoni;
30% na smeštaj - radnim danima u sezoni;
30% na smeštaj - vikendom u vansezoni;
50% na smeštaj - radnim danima u vansezoni;
SEZONA: 15.12.-15.03. i 15.06.-15.09. kao i praznici: 1.maj, dečji prolećni raspust, Uskrs;

POPUSTI ZA OSTALE ARANŽMANE:

5-20%, apartmanski smeštaj u Grčkoj
5-20%, individualni aranžmani
5-15%, turistički paket aranžmani
5-10%, krstarenja.

KONTAKT

TRAVEL INTERNATIONAL GROUP DOO

OGRANAK BEOGRAD
Kneza Višeslava 72
Blagoja Parovića 150
Otvoreni bazeni Košutnjak
11000 Beograd
NAPOMENA : Zbog tehničkih problema nismo u kancelariji na Košutnjaku. Za sve dodatne informacije možete se javiti na dole naznačene brojeve telefona.
T: +381 11 3573878
F: +381 11 3573828
M: +381 63 314 025
www.satelit-travel.rs

logo

Satelit Travel je turisti;ka agencija sa preko 15 godina tradicije i iskustva. Do sada smo naše putnike vodili u preko 200 zemalja na planeti!

KAKO DO NAS